Thursday, 13/05/2021 - 23:12|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 04/9/2020 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT V/v Đánh giá học sinh Tiểu học

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực