Thursday, 13/05/2021 - 22:17|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh Phú thọ ban hành Kế hoạch số 3763 /KH-UBND về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công bố danh sách TT, CN đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực