Thursday, 13/05/2021 - 21:53|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy
Văn bản liên quan
QĐ Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2018
Ngày ban hành:
26/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
Ngày ban hành:
15/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2019
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực