Thursday, 13/05/2021 - 22:01|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy
Văn bản liên quan
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
Ngày ban hành:
15/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2019
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật GD (sửa đổi)
Ngày ban hành:
15/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực