Thursday, 13/05/2021 - 21:30|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy
Văn bản liên quan
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật GD (sửa đổi)
Ngày ban hành:
15/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực