Thursday, 13/05/2021 - 22:53|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy
Văn bản liên quan

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh Phú thọ ban hành Kế hoạch số 3763 /KH-UBND về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực