Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Phòng GD&ĐT Thanh Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018

 Ngày 05/02/2017, Phòng GD&ĐT Thanh Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết Học kỳ I, năm học 2017-2018, đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Cường - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Cường - TV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

 

Năm học 2017-2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngành GD&ĐT Thanh Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND huyệnvề nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018.Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai, chỉ đạo các trường học thực hiện toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kì I năm học 2017-2018.

ÔngNguyễn Văn Đức - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT.

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Quy mô trường, lớp phát triển hợp lý, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu học tập của con em nhân dân; đội ngũ CBQL, GV, nhân viên được bố trí đầy đủ và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa và từng bước hiện đại; Nền nếp dạy học được duy trì tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và duy trì trong tốp đầu của tỉnh; Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện tốt, đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

ÔngNguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT

trình bày báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Hiệu trưởng đại diện 03 cấp học đã tích cực đóng góp ý kiến thông qua các tham luận có tính xây dựng cao, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của mỗi cấp học.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, ôngNguyễn Văn Cường - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng và ghi nhận những thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được trong học kì I năm học 2017-2018, đồng thời chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện tốt những nhiệm vụtrọng tâm trong học kỳ IInăm học 2017-2018.

ÔngNguyễn Văn Đức - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT tặng hoa các Đồng chí CBQL nghỉ hưu.

Hội nghịSơ kết học kì I năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Thủy đã thành công tốt đẹp. Phát huy những thành tích đã đạt được, 100% các trường học trên địa bàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

                                                                                                                            (Phòng GD&ĐT Thanh Thủy)


Phòng GD&ĐT Thanh Thủy


Thông tin đã đăng