Thursday, 13/05/2021 - 22:25|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Ngày 17/11/2020 Tỉnh đội Phú Thọ đã về làm việc, kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh với Phòng GD&ĐT Thanh Thuỷ.