Thursday, 13/05/2021 - 22:57|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Ngày 27/11/2020 Sở GD&ĐT Phú Thọ triển khai sinh hoạt cụm chuyên môn cấp THCS, huyện Thanh Thuỷ được Sở tin tưởng đặt cụm sinh hoạt số 6 gồm các thầy cô ở Phòng GDThanh Thuỷ và Tam Nông. Các thầy cô tham gia tích cực tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tay nghề.