Thursday, 13/05/2021 - 23:31|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Trong các ngày 16, 17 và 26/10/2020, Phòng GD&ĐT Thanh Thuỷ thành lập Đoàn kiểm tra và hỗ trợ các trường Tiểu học thực hiện dạy học lớp 1 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.