Thursday, 13/05/2021 - 23:05|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Từ ngày 23 - 28/11/2020 Phòng GD&ĐT Thanh Thuỷ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2020-2021. Hội thi đã thu hút được đông đảo các đơn vị, thầy cô tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.